برای ارتباط با ما می‌توانید به دانشگاه صنعتی شریف، هسته پژوهش‌های کاربردی مهندسی دریا در دانشکده مهندسی مکانیک شماره اتاق 213 مراجعه کنید.

شماره تلفن: 66165686

شماره فکس: 66000021

ایمیل: khorasanchi@sharif.edu

برای آگاهی از هرگونه پیشنهاد همکاری اطلاعیه‌های قرار گرفته در قسمت پیوشتن به ما در صقحه اصلی سایت را مطالعه فرمایید.