در این پروژه بر روی بهینه سازی جانمایی توربین ها در مزرعه ی بادی فراساحلی با هدف کاهش میزان هزینه ی واحد انرژی یا اصطلاحا LCOE تمرکز شده است. هزینه ی واحد انرژی همانطور که از اسم آن پیداست به هزینه های مزرعه و میران توان تولیدی آن بستگی دارد. بهینه سازی به صورت تک هدفه و دو هدفه و توسط الگوریتم ژنتیک و همچنین الگوریتم شبکه عصبی صورت گرفته است.

در بسیاری از تحقیقات صورت گرفته تمرکز اصلی بر روی افزایش میزان توان خروجی مزرعه بوده است و تاثیر بهینه سازی هزینه های مزرعه مورد توجه قرار نگرفته است در حالیکه کاهش هزینه ها و افزایش میزان توان تولیدی هر دو بر کاهش هزینه ی واحد انرژی تاثیر مستقیم دارند. به همین منظور، در این تحقیق علاوه بر بیشینه کردن توان خروجی مزرعه بادی، هزینه های مزرعه به قسمت های مختلف اعم از هزینه ی توربین ها، کابل ها و ترانسفورمرها، فونداسیون ها و رفت آمد شناورهای مراقبت و نگهداری در طول عمر پروژه شکسته شد و تک تک آنها کمینه سازی شدند.

در این مطالعه سه سناریوی مختلف باد مورد تحقیق قرار گرفته است:

سناریو اول: باد با جهت وزش ثابت و سرعت ثابت،

سناریو دوم: باد با جهت وزش متغیر(360 درجه) و سرعت ثابت،

سناریو سوم: باد با جهت وزش متغیرو سرعت‌های متغیر.

در این تحقیق، تاثیر تغییرات ضرایب عملکرد و تراست با تغییرات سرعت باد بر روی توان خروجی مزرعه نیز مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه ی آن در حالتیکه ضریب های عملکرد و تراست توربین متغیر در نظر گرفته میشود بدلیل اینکه در سرعت های بالا ضرایب کاهش می یابند توان تولیدی کاهش می یابد.

همچنین، تاثیر استفاده از توربین های با سایزهای مختلف در جانمایی مزرعه در نظر گرفته شد. وجود توربین های با ارتفاع های مختلف اگرچه موجب ارتقاء توان تولیدی به مقدار کمی می شود، هزینه ها را به مقدار بسیار زیادی افزایش داده بطوری که استفاده از این روش صرفه ی اقتصادی ندارد. بعبارتی برای داشتن مزرعه ای با توان تولیدی مشخص، استفاده از توربین های سایز بزرگتر با تعداد کمتر بر استفاده از توربین های ترکیبی از سایزهای مختلف ارجحیت دارد چرا که هزینه ی واحد انرژی کمتری به همراه دارد.

اعضا: