پژوهش و مقالات

مقالات

1- Pillai, A., Chick, J., Johanning, L., Khorasanchi, M. & Barbouchi, S (2017), Validation and application of an offshore wind farm layout optimization methodology at Middelgrunden wind farm, Ocean Engineering, …

Research

Nullam ut tempor eros. Donec faucibus, velit et imperdiet aliquam, lacus velit luctus urna, vitae porttitor orci libero id felis.

Ship Hull Inspector and Cleaner ROV - SUT

برخی نکات جالب درباره ما؟
8
پروژه‌های انجام شده
99 %
بازخورد مثبت
12
تعداد اعضا
2 سال
از زمان شروع کار ما

آخرین اخبار

دکتر مهدی خراسانچی

دکتر مهدی خراسانچی استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف و استاد هسته پژوهش‌های کاربردی مهندسی دریا من شهریور 1396 به دانشگاه صنعتی شریف ملحق شدم. پیش از آن مدرس …